top of page

Основні напрямки:

РОЗРОБКА ТА ВИРОБНИЦТВО:

 • Блоків автоматики БАРС (блоки автоматичного регулювання і сигналізації) для паливоспоживчого обладнання, з програмним забезпеченням і виведенням на комп'ютер;

 • Датчиків напору і тяги, регуляторів, фотодатчиків, контрольних електродів та ін.;

 • Комп'ютеризованих систем управління котлами, печами, сушарками, працюючими по розробленим нами програмам, з відображенням всього технологічного процесу на мнемосхемах та з можливістю передачи інформації в потрібні місця, а також віддаленого контролю за ним;

 • Щитів управління, вкомплектованими необхідними приладами, з наступним монтажем, налагодженням та навчанням обслуговуючого персонала;

 • Водогрійних котлів ВК, КСВа та ін.;

 • Парових котлів та котлів-утилізаторів конструкції НТП «КОТЛОЭНЕРГОПРОМ» разом з іншими підприємствами:

 РК-85 (Д=85 т/час, Р=39 кг/см2, t=440 ̊С)

 КУ-20-39/450 (Д=20 т/час, Р=39 кг/см2, t=450 ̊С)

 РК-25-14-320 (Д=20 т/час, Р=13 кг/см2, t=320 ̊С)

 РК-40 (Д=40 т/час, Р=16 кг/см2)

 • Газових пальників ГГБ, ГГС, БИГ, СМПГ;

 • Котлів-утилізаторів конструкції АТ ІЦ «УКРГАЗТЕХНІКА»;

 • Печей газових и електричних;

 • Рекуператорів;

 • Конденсаційних теплоутилізаторів;

 • Газового обладнання (ГРУ, ГРПШ, фільтри, регулятори, вузли обліку споживання газу);

 • Котельно-допоміжного та нестандартного обладнання (баки, димоходы, димові труби, воздуховоди, компенсатори, фільтри, грязевики, ХВО та ін.).

ПОСЛУГИ:


   Роботи генерального проектувальника та підрядника по комплексу проектно-конструкторських робіт, комплектації, виготовленню, монтажу та пуско-налагодженню теплоенергетичного і паливоспоживчого обладнання.
Впровадження енергозберігаючих технологій, обладнання і автоматики в промисловій теплоенергетиці різних галузей народного господарства, в тому числі и ЖКГ. Виконання «під ключ» всьго комплекса робіт по котельням, пічам, сушаркам і іншому топливоспоживчому обладнанню, а також по системах тепло- и газозабезпечення.


     Роботы виконуємо по наступним направленням:

 • Котельні (розташовані окремо, пристроєні, встроєні, модульні та дахові) для опалення, гарячого водопостачання виробничих, суспільно-побутових та підприємств в цілому, а також житлово-комунальних комплексів.

 • Децентрализація тепло- та газопостачання міст та сел з вибором та установкою найефективнішого обладнання і раціонального його розміщення з метою максимального зниження витрати палива і зниження шкідливих викидів в атмосферу до норм Євросоюза.

 • Розробка, виготовлення, монтаж і наладка найсучасніших комп'ютерізованих систем автоматичного управління об'єктом або підприємством в цілому, працюючих по розробленими нами програмам з відображенням технологічного процесу на мнемосхемах та передачею інформації в потрібні місця.

 • Реконструкція водогрійних котлів потужністю до 100 Гкал, з заміной пальників, установкою конденсаціоних теплоутилізаторів, частотних регуляторів та повною заміною автоматики.

 • Реконструкція парових котлів потужністю до 220 т пари/час з установкою багатопаливних плоскофакельних пальників зі спільним спалюванням коксового та доменного газів.

 • Реконструкція працюючих пічей і сушильних агрегатів на машинобудівних, металургійних, нафтегазопереробних та под. підприємствах із застосуванням сучасних материалів, пальників (рекуперативні, регенераційні та ін.), імпульсного управління згорянням і комплексною автоматизацією технологічного процесу по розробленим нами програмам з відображенням на мнемосхемах та передачею даних на ПК, а також  можливістю передачи інформації в інші потрібні місця. Це дозволяє значно знизити енергоспоживання, підвищити якість продукции, що випускається, зменшити цикл термообробки та ін.

 • Модернізація зерносушарок як вітчизняного так і закордонного виробництва з заміной пальників і автоматики.

 • Модернізація обладнання на асфальтобетонних заводах з заміной пальників і автоматизації технологічного процесу.

 • Когенераційні установки по спільному виробленню теплової та електричної енергії (газотурбінні, газодизельні та міні ТЕС на базі промислових котелень).

 • Переробка котелень на газ або на альтернативні види палива.

 • Переробка парових котлів на водогрійний режим.

 • Розробка ТЕО (техніко-економічного обґрунтування).

 • Опалення промислових і комунально-побутових будівель із застосуванням ефективного обладнання та приладів, в тому числі із застосуванням променистих обігрівачів.

ПРОЕКТНІ РОБОТИ:

  Проектні роботи виконуються нами як для нових, так і на діючих підприємствах, де є потреба в установці нового або модернізації діючого топлівоспоживаючого обладнання (котли, печі, сушила та ін.) в різних галузях народного господарства.

   До початку робіт ми робимо обстеження об'єкта та вивчення завдань, поставлених Замовником.

 Після обстеження ми видаємо Замовнику попередні рішення, а при необхідності, пропонуємо розробку ТЕО.

    Надаємо Замовнику допомогу при:

-   складанні технічного завдання;

- отриманні технічних умов в необхідних службах (газ, електропостачання, водопостачання, каналізація та ін.).


 При виконанні проекту приймаються тільки самі передові енергозберігаючі технології і підбирається обладнання в кращому співвідношенні «ціна-якість» для досягнення зниження витрати палива, електроенергії, викиду шкідливих речовин для відповідності  вимогам Євросоюзу.


    Одночасно розробляється конструкторська документація на нестандартне обладнання.

   Після виконання проекту ми спільно з Замовником виробляємо узгодження його у всіх необхідних службах і в отриманні експертних висновків.

bottom of page