top of page

БАРС - 4Щ

автоматизована система управління роботою водогрійного котлів типу ТВГ (КВГ)

   Система БАРС-4Щ призначена для автоматичного розпалу, захисту,

регулювання і контролю роботи багатопальникових водогрійних котлів типу

КВГ-20, ГМ-50, ТВГ-8 та ін. В комплексі з датчиками і виконавчими

пристроями, БАРС-4Щ є потужною системою автоматики, яка відповідає всім

сучасним вимогам, що пред'являються до систем управління котлами даного

типу.

 

    БАРС-4Щ забезпечує наступні функції:

 • Електронне запалювання пальників котла;

 • Перевірку герметичності газопроводу при пуску котла;

 • Технологічний плавний останов котла з подальшою післязупиночною

вентиляцією топки (при натисканні кнопки СТОП);

 • Аварійну зупинку котла з припиненням подачі газу з включенням

світлозвукової сигналізації і індикації причини аварії;

 • Автоматичне регулювання рециркуляції для забезпечення заданої

температури на вході води в котел;

 • Автоматичне регулювання продуктивності котла по заданій температурі води

за котлом;

 • Автоматичне регулювання розрідження в топці котла;

 • Автоматичне регулювання співвідношення «газ-повітря»

з корекцією за вмістом у вихідних газах кисню і окису вуглецю;

 • Автоматична реєстрація, архівування основних

технологічних параметрів роботи котла з можливістю

перегляду їх обслуговуючим персоналом;

 • Оформлення даних у вигляді таблиць, графіків для

оперативного аналізу роботи котла;

 • Можливість підключення блоку управління до

загальнокотельної SCADA - системі, для передачі даних про

роботу котла по комп'ютерним мережам в необхідні місця і віддаленого управління його роботою.

 

 

Дослідним шляхом встановлено, що за рахунок впровадження частотних перетворювачів знижується кількість споживаної електроенергії до 30%!

 

Також знижується на 3...5% питома витрата палива - за рахунок застосування системи оптимізації горіння (високоточне регулювання співвідношення «газ-повітря» з корекцією за вмістом у вихідних газах кисню і окису вуглецю), зниження питомих шкідливих викидів в атмосферу.

bars-4-sch.png
bars-4-sch-scada-skhema.png
bottom of page