top of page

БАРС - 1Щ

автоматизована система управління роботою водогрійних котлів типу КВГМ

    Система БАРС-1Щ призначена для автоматичного розпалювання, захисту,

регулювання і контролю роботи однопальникових водогрійних котлів типу

КВГМ-4, КВГМ-6,5, КВГМ-10, КВГМ-20, КВГМ-30 та ін. В

комплексі з датчиками і виконавчими пристроями, БАРС-1Щ є потужною

функціональною системою автоматики, яка відповідає всім сучасним вимогам,

що пред'являються до систем керування котлами даного типу.

 

    БАРС-1Щ забезпечує наступні функції:

 • Електронне запалювання пальника котла;

 • Перевірку герметичності газопроводу при пуску котла;

 • Технологічний плавний останов котла з подальшою послязупиночною

вентиляцією топки (при натисканні кнопки СТОП);

 • Аварійну зупинку котла з припиненням подачі газу з ввімкненням

світлозвукової сигналізації і індикацією причини аварії;

 • Автоматичне регулювання рециркуляції для забезпечення заданої температури на

вході води в котел;

 • Автоматичне регулювання продуктивності котла по заданій температурі води за котлом;

 • Автоматичне регулювання розрідження в топці котла;

 • Автоматичне регулювання співвідношення «газ-повітря» з корекцією за вмістом у вихідних газах кисню і окису вуглецю;

 • Автоматична реєстрація, архівування основних технологічних параметрів роботи котла з можливістю перегляду їх обслуговуючим персоналом;

 • Оформлення даних у вигляді таблиць, графіків для оперативного аналізу роботи котла;

 • Можливість підключення блоку управління до общекотельної SCADA - системі, для передачі даних про роботу котла по комп'ютерним мережам в необхідні місця і віддаленого управління його роботою.

bars-1-sch.png
bottom of page