Главная > Информация для акционеров

 

Годовой отчет 2017 . Дата размещения 16.04.2018(скачать)

 

"ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ".Дата размещения 22.03.2018р.(скачать)

 

 

"Особлива iнформацiя емiтента." Дата размещения 29.04.2017(скачать)

 

 

Годовой отчет 2016 . Дата размещения 14.04.2017(скачать)

 

 

 

Годовой отчет 2015 . Дата размещения 14.04.2016(скачать)

 

 

 

Годовой отчет 2014 . Дата размещения 22.04.2015(скачать)

 

 

 

Годовой отчет 2013 (скачать)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 р СКАЧАТЬ

Повідомлення про винекнення особлівої інформації про емітента

 

Повідомлення  про виникнення  особливої інформації  про емітента.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "УКРГАЗТЕХНIКА"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14073155

1.4. Місцезнаходження емітента 61030 м. Харкiв вул.Сiльськогосподарська, 1

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (057)719-15-62 (057)719-15-62

1.6. Електронна поштова адреса емітента Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково

використовується емітентом для розкриття інформації

www.ugt.com.ua

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про припинення емiтента шляхом злиття,

приєднання, подiлу, перетворення або банкрутства за

рiшенням вищого органу емiтента або суду

2. Текст повідомлення

27.07.2012 р. загальними зборами Товариства було прийнято рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "УКРГАЗТЕХНІКА" (місцезнаходження: 61030, м.Харків, вул.

Сільськогосподарська, 1) шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "УКРГАЗТЕХНІКА" (місцезнаходження: 61030, м.Харків, вул. Сільськогосподарська, 1).

Причини рішення про припинення емітента шляхом перетворення - Товариство з обмеженою відповідальністю є більш

доцільною організаційно-правовою формою для господарської діяльності Товариства.

Результати голосування по питанню припинення дiяльностi емiтента шляхом перетворення "за" - 1 200 голосів, що

складає 100 % до присутніх (зареєстрованих), "проти" - 0 голосів, що складає 0 %.

Правонаступником ПРАТ "ІЦ "УКРГАЗТЕХНІКА" є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "УКРГАЗТЕХНІКА" (61030, м.Харків, вул. Сільськогосподарська, 1).

Всі майнові та інші права та обов'язки у повному обсязі переходять до правонаступника.

Розмір статутного капіталу правонаступника дорівнюватиме розміру статутного капіталу ПРАТ "ІЦ "УКРГАЗТЕХНІКА"

в сумі 120 грн.

Обмін акцій, що належать акціонерам ПРАТ "ІЦ "УКРГАЗТЕХНІКА" на письмові зобов'язання про видачу часток у

статутному капіталі ТОВ "ІЦ "УКРГАЗТЕХНІКА" відбувається з 30.07.2012 по 31.07.2012 включно, з 14.00 до 14.30

години за київським часом, за місцезнаходженням Товариства; обмін отриманих зобов`язань на частки у статутному

капіталі ТОВ "ІЦ "УКРГАЗТЕХНІКА" відбувається після державної реєстрації ТОВ "ІЦ "УКРГАЗТЕХНІКА";

коефіцієнти конвертації акцій ПРАТ "ІЦ "УКРГАЗТЕХНІКА" на частки у статутному капіталі ТОВ "ІЦ

"УКРГАЗТЕХНІКА" - 1:1.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе

відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Генеральний директор ____________ Шафорост Iван Дмитрович

М.П.__